องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้เดินทาง มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง [25 มีนาคม 2564]
โครงการให้ความรู้ทางกฏหมายเบื้องต้นแก่ผู้นำชุมชนตำบลห้วยยาง [18 มีนาคม 2564]
กิจกรรม "ทิ้งขยะถูกที่ ทุกชีวีปลอดภัย" [15 มีนาคม 2564]
ร่วมงานพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดดอนสีดาราม บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [14 มีนาคม 2564]
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2564 [10 มีนาคม 2564]
โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ 3/2563 [24 กุมภาพันธ์ 2564]
บุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเนาว์ [14 กุมภาพันธ์ 2564]
ประชุมสภาอบต.ห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 [11 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [11 กุมภาพันธ์ 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 81 - 90 (ทั้งหมด 176 รายการ)