องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118
group กองช่าง
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายโกเมศ กลยนีย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายโกเมศ กลยนีย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พ.อ.อ นิกรม เที่ยงจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พ.อ.อ นิกรม เที่ยงจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปรัชญา ไทยธานี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปรัชญา ไทยธานี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายพชรพงษ์ การุณ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายพชรพงษ์ การุณ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางสาวอุทุมพร คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอุทุมพร คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปฏิภาณ ไชยเสนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปฏิภาณ ไชยเสนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยุทธนา มาตรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธนา มาตรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
รวมลิงค์