messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 166
เดือนนี้3,400
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)113,547
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. อบต.ห้วยยาง นายเทวัญ มีไกรราช รองนายก อบต.ห้วยยาง และนายเสน่ห์ ดวงปากดี รองนายก...
"Kick Off " โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
นายเทวัญ มีไกรราช รองนายก อบต.ห้วยยาง และนายวิไล พรมชาติ เลขานุการนายกอบต.ห้วยยาง ร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการ "
วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง นำโดยนายเสน่ห์ ดวงปากดี รองนายก อบต.ห้วยยางเ ป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร...
ประมวลภาพบรรยากาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2567 เดือนนี้ เงินเดือนออกเร็ว ดีใจกับอิโพะ อิเบะ เพิ่นเด้อ????????
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ร่วมประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2567
"Kick off จุดบริการประชาชนตำบลห้วยยาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567" ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ✅️✅️ ✴️✴️วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณจุดบริการประชาชน อบต.ห้วยยาง ถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ (บริเวณปั๊มเอสโซ่) ต.ห้วยยาง...
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
thumb_up facebook
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ร่วมประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2567

เฟคบุค อบต.ห้วยยาง

Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview13
แนะนำผู้บริหาร /สายตรงผู้บริหาร
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเทวัญ มีไกรราช
รองนายก อบต. รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 093-0598191
นายเทวัญ มีไกรราช
รองนายก อบต. รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 093-0598191
รวมลิงค์

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ