องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สถิติ sitemap
วันนี้ 1582
สัปดาห์นี้4,440
เดือนนี้16,696
ปีนี้200,352
ทั้งหมด380,669

camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชนรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ (บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 และบ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10 )
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร...
วันที่ 19 เมษายน 2565 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายสำรวย พูดเพราะ ประธานสภาอบต.ห้วยยาง นายไพรัช โชติพันธ์ กำนันตำบลห้วยยาง...
เปิดจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 อบต.ห้วยยาง ร่วมกับหมวดรักษาการณ์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ร.3 พัน.1 โดย ร.ท.อธิเบศร์ ทมถา ผบ.มว.รก.พระตำหนักฯ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน...
โครงการฝึกอาชีพเสริม "หลักสูตรช่างเสริมสวย จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2564 "
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม 2562- 31 ธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview453
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (1มกราคม 2563- 31 มีนาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview412

thumb_up facebook
Facebook

เฟคบุค อบต.ห้วยยาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แนะนำผู้บริหาร /สายตรงผู้บริหาร
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
รวมลิงค์

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
18/08/2565
18/08/2565
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
กศ.
17/08/2565
18/08/2565
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
กศ.
18/08/2565
18/08/2565
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
17/08/2565
18/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12
กพส.
18/08/2565
18/08/2565
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8
กยผ.
17/08/2565
18/08/2565
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ