messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
thumb_up facebook
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ร่วมประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2567

เฟคบุค อบต.ห้วยยาง

Facebook