messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ “ห้วยยางน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ภาพ