messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ “ ต้อนรับเด็กและเยาวชนเมือเฮือน ” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระเบียบงานสารบรรณขั้นสูง ปี 2564 (ขั้นสูง)
อบต.ห้วยยาง จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563
กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
โครงการส่งเสริมการพัฒนาไอคิวโดยใช้สารไอโอดีน ประจำปีการศึกษา 2563 (บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง)
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ 1/2563
โครงการส่งเสริมการพัฒนาไอคิวโดยใช้สารไอโอดีน ประจำปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอคุรุราษฏร์ชูวิทย์)
โครงการการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2563
อบต.ห้วยยาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร...
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองสกลนคร (ศปถ.อ.เมืองสกลนคร) นำโดย นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองสกลนคร (ผอ.ศปถ.อ.เมืองสกลนคร) พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่จัดประชุมเยี่ยมเสริมพลัง...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 121 - 130 (ทั้งหมด 185 รายการ)