messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ระชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยาง ครั้งที่ 3/2563
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2563
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิุถุนายน2563
นายอำเภอเมืองสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอบต.ห้วยยาง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563
"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563"
"งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยยาง ขานรับมาตรการ ร่วมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 " ในช่วงเช้าของวันนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ 14 เมษายน 2563 นายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญสมัยที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2563 ณ...
วันที่ 13 เมษายน 2563 อบต.ห้วยยาง โดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง มอบหมายให้นายสุรเดช ใจโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ...
ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด แต่เราหยุด...ไม่ได้ ความหวัง ..การรอคอย ของผู้สิทธิรับเบี้ยยังชีพยังต้องดำเนินต่อไป.. วันที่ 10 เมษายน 2563 อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2563...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 141 - 150 (ทั้งหมด 185 รายการ)