messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัยจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ[29 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายผู้ประสบภัยอัคคีภัยไฟไหม้[28 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมิน และให้คำแนะนำ สถานประกอบการในพื้นที่ตำบลห้วยยาง เข้าร่วมประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม " Thai Stop COVID Plus" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)[26 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไข และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่[24 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัยจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ[20 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บ้านพักอาศัยผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง [19 เมษายน 2564]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง [12 เมษายน 2564]
เปิดจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ณ บริเวณกิโลเมตรที่...[12 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตตำบลห้วยยาง ประจำเดือนเมษายน 2564 [9 เมษายน 2564]
ประชุมสภาอบต.ห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 ระหว่าง วันที่ 1 -15 เมษายน 2564[8 เมษายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 71 - 80 (ทั้งหมด 182 รายการ)