องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.ห้วยยาง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บ้านพักอาศัยผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง [19 เมษายน 2564]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง [12 เมษายน 2564]
เปิดจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ณ บริเวณกิโลเมตรที่... [12 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตตำบลห้วยยาง ประจำเดือนเมษายน 2564 [9 เมษายน 2564]
ประชุมสภาอบต.ห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 ระหว่าง วันที่ 1 -15 เมษายน 2564 [8 เมษายน 2564]
กิจกรรม "จังหวัดสกลนคร และจิตอาสา ร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ปี 2564" ณ บริเวณพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์... [6 เมษายน 2564]
กิจกรรมจิตอาสา "รวมพลัง รวมใจ เก็บขยะ ชุมชนใกล้ตัว" [5 เมษายน 2564]
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 และจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอบต .ห้วยยาง มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน [1 เมษายน 2564]
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [31 มีนาคม 2564]
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [26 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 71 - 80 (ทั้งหมด 176 รายการ)