messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ณ ...[14 มกราคม 2564]
ตั้งการ์ดกันใหม่ ชีวิตจะปลอดภัยจากโควิด-19" วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. อบต.ห้วยยาง นำโดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.ห้วยยาง ร่วมกับผู้นำฝ่ายท้องที่ ผู้นำชุมชน...[13 มกราคม 2564]
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลห้วยยาง[5 สิงหาคม 2563]
ขอเชิญผู้รับบริการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. อบต.ห้วยยาง นำโดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ และราษฏรในพื้นที่ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โดยมี นางวาสนา...
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง จัดโครงการ อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2563 โดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต....
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 อบต.ห้วยยาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง จัดโครงการป้องกันและดับไฟป่าขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่...
โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย กิจกรรมแข่งขันโมโตครอส ปลุกเสือตื่น ครั้งที่ 2 "ปลุกคนเก่งให้ถูกที่ กล้าให้ถูกทาง ถนนตำบลห้วยยางปลอดภัย"
ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดสกลนคร และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transpareny Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 101 - 110 (ทั้งหมด 182 รายการ)