messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 22 หน่วย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายกอบต.ห้วยยาง [28 พฤศจิกายน 2564]
ศูนย์ประสานงานการตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดให้มีการดำเนินการส่งมอบแบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)[27 พฤศจิกายน 2564]
ประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง...[24 พฤศจิกายน 2564]
โครงการฝึกอาชีพเสริม "หลักสูตรแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2564 " ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง[22 พฤศจิกายน 2564]
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 100 ผืน [20 พฤศจิกายน 2564]
โครงการ"วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด" ณ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง [19 พฤศจิกายน 2564]
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่นำอุปกรณ์เครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้งและแบบมือถือ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว...[26 สิงหาคม 2564]
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบที่ 3 จังหวัดสกลนคร...[23 สิงหาคม 2564]
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง"สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย...[20 สิงหาคม 2564]
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ สังกัดอบต.ห้วยยาง ที่ปฏิบัติงานอยู่สำนักงาน...[16 สิงหาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 51 - 60 (ทั้งหมด 185 รายการ)