องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง"สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย... [20 สิงหาคม 2564]
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ สังกัดอบต.ห้วยยาง ที่ปฏิบัติงานอยู่สำนักงาน... [16 สิงหาคม 2564]
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง นำโดยนายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาอบต.ห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ระหว่าง วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 ณ... [13 สิงหาคม 2564]
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลห้วยยาง [5 สิงหาคม 2564]
อบต.ห้วยยาง จัดประชาพิจารณ์ การจัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" ตำบลห้วยยาง [16 กรกฎาคม 2564]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. อบต.ห้วยยาง นำโดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร่วมรับมอบหลังคาเมทัลชีท จากศูนย์เมทัลชีทบลูสโคปสกลนคร... [31 พฤษภาคม 2564]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง... [28 พฤษภาคม 2564]
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. อบต.ห้วยยาง โดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง มอบหมายให้ นายไกรลาศ พลไชย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ห้วยยาง เป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์... [27 พฤษภาคม 2564]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง นำโดย นางสาวณฐ หอมจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ... [25 พฤษภาคม 2564]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวบ้านคลองไผ่พัฒนา และบ้านพะเนาว์... [24 พฤษภาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 51 - 60 (ทั้งหมด 176 รายการ)