messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ 3/2563[24 กุมภาพันธ์ 2564]
บุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเนาว์ [14 กุมภาพันธ์ 2564]
ประชุมสภาอบต.ห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 [11 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [11 กุมภาพันธ์ 2564]
ประชุมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564[5 กุมภาพันธ์ 2564]
ศุกร์นี้ที่รอคอย กลับมาอีกแล้วเจ้าค่ะ....กับกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง[29 มกราคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ 1/2564 [26 มกราคม 2564]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยยาง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนชนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ 1/2564 [20 มกราคม 2564]
"ผู้สูงอายุเฮ..เปิดเรียนวันแรกของปี พ.ศ. 2564 "[15 มกราคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 91 - 100 (ทั้งหมด 182 รายการ)