messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย กิจกรรมแข่งขันโมโตครอส ปลุกเสือตื่น ครั้งที่ 2 "ปลุกคนเก่งให้ถูกที่ กล้าให้ถูกทาง ถนนตำบลห้วยยางปลอดภัย"
ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดสกลนคร และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transpareny Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563)
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่...
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง "สิบสองเพ็งไทห้วยยาง ตำนานแห่งสายน้ำของพ่อ"
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยางเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
จกรรมจิตอาสา "รวมพลัง รวมใจ เก็บขยะ ชุมชนใกล้ตัว"
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 111 - 120 (ทั้งหมด 185 รายการ)