องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กันยายน 2565 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2565 ซึ่งมีกำหนดการจ่ายในระหว่าง วันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 ... [8 กันยายน 2565]
วันที่ 1 กันยายน 2565 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง มอบหมายให้ นายเทวัญ มีไกรราช รองนายก อบต.ห้วยยาง พร้อมคณะพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางมาส่งพนักงานส่วนตำบล ราย นางกัญญาภัทร โคตรธรรม ตำแหน่ง... [1 กันยายน 2565]
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 อบต.ห้วยยาง ร่วมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)... [16 สิงหาคม 2565]
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 อบต.ห้วยยาง ร่วมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)... [16 สิงหาคม 2565]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชนรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ (บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 และบ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10 ) [29 เมษายน 2565]
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม [26 เมษายน 2565]
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร... [19 เมษายน 2565]
วันที่ 19 เมษายน 2565 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายสำรวย พูดเพราะ ประธานสภาอบต.ห้วยยาง นายไพรัช โชติพันธ์ กำนันตำบลห้วยยาง... [19 เมษายน 2565]
เปิดจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 [12 เมษายน 2565]
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [10 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 31 - 40 (ทั้งหมด 176 รายการ)