องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
อิ่มบุญ อิ่มใจ กันถ้วนหน้าสาธุ ???????? วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี... [23 กันยายน 2566]
"ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ราษฎรบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยยาง???????? [21 กันยายน 2566]
กิจกรรม ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำลูกประคบให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง " [21 กันยายน 2566]
กิจกรรมทำวัตรเย็น สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ วัดศรีสระพังทอง บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 [20 กันยายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ 2/2566 [20 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ติดตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 9... [14 กันยายน 2566]
ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เดินทาง มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง [14 กันยายน 2566]
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [16 มิถุนายน 2566]
โค้งสุดท้ายแล้ว ..การประชาสัมพันธ์ต้องเข้มข้น เข้าถึง กระตุ้นเตือน ประชาชนมีความเข้าใจ ไม่สับสน ✴️✴️วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. งานประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ตลาดนัดบ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 12... [10 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในการเลือกตั้ง กระตุ้นเตือน และเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลห้วยยาง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [9 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 - 20 (ทั้งหมด 176 รายการ)