messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพราะสาเหตุต่างๆ อาทิเช่นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ...
กิจกรรม : "อบอุ่น คุ้นเคย มีความสุขทุกครั้งที่มาเยือน ทั้งผู้ให้ และผู้รับ ต่างยิ้มแย้มแจ่มใส ดีใจกันถ้วนหน้า "สำหรับการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันนี้เป็นวันสุดท้าย...
กิจกรรม : วันที่ 22 มีนาคม 2563 อบต.ห้วยยาง ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์เหล่าจำปาแดง" ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์เหล่าจำปาแดง บ้านนาขาม ม.3 ต.ห้วยยาง...
กิจกรรม : "ฝายชะลอน้ำ อีกหนึ่งวิธีรักษาธรรมชาติ" วันที่ 15 มีนาคม 2562 อบต.ห้วยยาง จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2562 ณ ลำห้วยศรีวิชา บ้านศรีวิชา ม.1 (แห่งที่ 2) โดยการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน/เจ้าหน้าที่...
กิจกรรม : จากเหตุการณ์วาตภัย ทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนชาวตำบลห้วยยางได้รับผลกระทบ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ทั้งหมด 2 ราย ดังนี้ 1. น.ส.ศิริพร วงค์นาบาล บ้านเลขที่ 24 หมู่ 5 บ้านบอน...
ภาพกิจกรรม กิจกรรม : วันที่ 7 มีนาคม 2562 อบต.ห้วยยาง นำโดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัด อบต.ห้วยยาง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่เป็นวันที่สามซึ่งเป็นวันสุดท้ายของภารกิจการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...
กิจกรรม : วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ มวลชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา...
กิจกรรม : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ได้เดินทางมาพบปะ และให้โอวาทแก่อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า...
กิจกรรม : สิ่งที่ฝากเป็น “ขยะ” และสิ่งที่ถอนไปคือ “เงิน” ทุกๆ เดือน หลังวันประชุมประจำเดือนจะถูกกำหนดให้เป็น “วันรับฝากซื้อ-ขายขยะ”ธนาคารแห่งนี้ก็เปิดทำการ ซึ่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยยาง...
กิจกรรม : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง นายรำลึก อิงเอนุ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ห้วยยาง เป็นประธานในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 171 - 180 (ทั้งหมด 182 รายการ)