องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ สังกัดอบต.ห้วยยาง ที่ปฏิบัติงานอยู่สำนักงาน และปฏิบัติงาน Work from Home เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาของทุกกอง/ส่วน ราชการ เพื่อขับเคลื่อนให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งการประชุมออนไลน์เป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
รวมลิงค์