messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม[26 เมษายน 2565]
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร...[19 เมษายน 2565]
วันที่ 19 เมษายน 2565 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายสำรวย พูดเพราะ ประธานสภาอบต.ห้วยยาง นายไพรัช โชติพันธ์ กำนันตำบลห้วยยาง...[19 เมษายน 2565]
เปิดจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565[12 เมษายน 2565]
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [10 เมษายน 2565]
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 อบต.ห้วยยาง ร่วมกับหมวดรักษาการณ์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ร.3 พัน.1 โดย ร.ท.อธิเบศร์ ทมถา ผบ.มว.รก.พระตำหนักฯ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน...[1 ธันวาคม 2564]
โครงการฝึกอาชีพเสริม "หลักสูตรช่างเสริมสวย จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2564 "[29 พฤศจิกายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 22 หน่วย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายกอบต.ห้วยยาง [28 พฤศจิกายน 2564]
ศูนย์ประสานงานการตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดให้มีการดำเนินการส่งมอบแบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)[27 พฤศจิกายน 2564]
ประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง...[24 พฤศจิกายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 41 - 50 (ทั้งหมด 182 รายการ)