messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
"นักรบแนวหน้าในชุมชนเฮ..รับมอบอาวุธครบมือ" วันที่ 8 เมษายน 2563 อบต.ห้วยยาง นำโดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ล้างมือสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19...
วันที่ 19 มีนาคม 2563 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยยาง ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมทำความสะอาดหน่วยงาน โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ด ถู...
วันที่ 18 มีนาคม 2563 อบต.ห้วยยาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง จัดโครงการป้องกันและดับไฟป่าขึ้น ณ สำนักสงฆ์ดานดาบส หมู่ที่ 12 บ้านลาดสมบูรณ์...
วันที่ 17 มีนาคม 2563 อบต.ห้วยยาง และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยยาง ร่วมแรงร่วมใจกันทำฝายชะลอน้ำเพื่อการเกษตร ในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2563 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ณ...
วันที่ 13 มีนาคม 2563 อบต.ห้วยยาง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดโครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ร้านครามสกล บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
กิจกรรม : "อิ่มบุญ อิ่มใจ ม่วนคักหลายเด้อพี่น้อง" วันที่ 20 ธันวาคม 2562 มื้อนี้มีบุญใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยางบ้านเฮา เพราะมีงานบุญผ้าป่าสามัคคี...
กิจกรรม : วันที่ 12 ธันวาคม 2562 อบต.ห้วยยาง โดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะ เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้ที่อยู่อาศัย) ณ บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8...
กิจกรรม : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร...
กิจกรรม : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อบต.ห้วยยาง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 151 - 160 (ทั้งหมด 185 รายการ)