องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 อบต.ห้วยยาง นำโดยนายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่มอบทรายอะเบท(ทรายผสมสารเคมมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 3... [17 พฤษภาคม 2564]
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกะเฌอ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์... [7 พฤษภาคม 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ตรวจเยียม และสนับสนุนมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ศูนย์แรกรับรายงานตัวในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกะเฌอ [7 พฤษภาคม 2564]
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [7 พฤษภาคม 2564]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 [6 พฤษภาคม 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัยจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ [29 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายผู้ประสบภัยอัคคีภัยไฟไหม้ [28 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมิน และให้คำแนะนำ สถานประกอบการในพื้นที่ตำบลห้วยยาง เข้าร่วมประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม " Thai Stop COVID Plus" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) [26 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไข และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ [24 เมษายน 2564]
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัยจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ [20 เมษายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 61 - 70 (ทั้งหมด 176 รายการ)