messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริการส่วนตำบลห้วยยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
แผนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
201 - 220 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12