messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 7/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ห้วยยาง ประจำปีการศึกษา2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 6/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 5/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
แจ้งผลการดำเนินการกรณีระงับเหตุอันเกิดจากกิจการเผาถ่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ No gift policy poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
หนังสือประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
โครงการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 542
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 50/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 49/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 48/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
121 - 140 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12