messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ว่าอำเภอเมืองสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ งวดประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ประกาศ เรื่องแผนการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศ เรื่องกฎบัตรการตรวจภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
คณะกรรมการออกตรวจสอบกรณีแก้ไขเหตุรำคาญจากการเผาถ่าน ราษฎรบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
คณะกรรมการออกตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีเกิดเหตุรำคาญจากฝุ่นละออง ราษฎรบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
คณะกรรมการออกตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสีย บ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ เรื่องการให้บริการประชาชนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ห้วยยาง ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยยาง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 516
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
41 - 60 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12