messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝืมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประกาศ นโยบายห้ามเล่นการพนัน หรือเสพสุรา หรือห้ามเสพยาเสพติดและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือบุหรี่ในเวลาราชการหรือในบริเวณที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
สรุปผลความความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 20 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12