messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 17/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
ประกาศ รายชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 16/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 15/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานตามคู่มือประชาชน เพื่อให้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
ขอเชิญ ประชาชนผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 14/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 13/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 11/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติอบต.ห้วยยาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 10/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุน ครั้งที่ 8/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
101 - 120 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12