องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
ประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ซึ่งจัดประชุมในระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียด : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อบต.ห้วยยาง จัดประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ซึ่งจัดประชุมในระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2564 โดยวันนี้เป็นวันแรกของการประชุมฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ สุริสาร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยาง เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยาง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยาง ก็ได้มาพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจการทำงานของเจ้าพนักงานเลือกตั้ง ในครั้งนี้ด้วย การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้ง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
รวมลิงค์