ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง