ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ แห่ง