ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง