ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขต อบต.ห้วยยาง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง