ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ (สายที่ 1 จากบ้านนางอรจิรา ดินหน ถึงบ้าน นายอำนาจ วงค์เตชะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง