ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านบอน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง