ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ (บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง