ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทองหมู่ที่ ๑๑ (สาย๒ จากบ้านนายคำฟอง พูดเพราะ ถึง นายแผน คำสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง