ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สาย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง