ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง