ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๓๗๐๑ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง