ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สำนักปลัดได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอบต.ห้วยยาง
รายละเอียด : วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. อบต.ห้วยยาง งานนิติการ สำนักปลัดได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอบต.ห้วยยาง มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ภายในกิจกรรม นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง ได้ให้ความสำคัญ และร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างชัดเจน
ชื่อไฟล์ : yg2wRByMon44200.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้