ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง