ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง