ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง