ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยตาเสาบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง