ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....