ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์แข่งขัน และ อุปกรณ์ในขบวนพิธีเปิด - ปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....