ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในกิจกรรม Big Cleaningday (จัดทำกิจกรรมทุกวันศุกร์)
รายละเอียด : "อบต.ห้วยยาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning ป้องกัน COVID-19 ประจำสัปดาห์ " พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยยาง ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมทำความสะอาดหน่วยงาน บริเวณภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ด ถู ทุกจุดที่เป็นจุดสัมผัส ทั้้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19 ) และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในสถานที่ราชการ อันจะนำมาซึ่งการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป...ทั้งยังมุ่งสร้างให้ทุกคนในองค์กรมีทัศนคติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำความสะอาดตามแนวทาง 5 ส ให้เกิดกับบุคลากรของอบต.ห้วยยางต่อไป
ชื่อไฟล์ : 53yFjuMWed65204.JPG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้