ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด : วันที่ 13 มีนาคม 2563 อบต.ห้วยยาง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดโครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและทราบวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผน และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งผู้เข้าอบรมยังจะได้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ได้ ซึ่งภายในงานตัวแทนจากหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลห้วยยาง ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาภายในหมู่บ้านของตนเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดย นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง (ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง) ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับด้านการให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ในการพัฒนาตำบลห้วยยางต่อไป
ชื่อไฟล์ : SiU331aWed63908.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vLU45sKWed64114.JPG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hSwVV9NWed64305.JPG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้