องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ประสานงานการตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดให้มีการดำเนินการส่งมอบแบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
รายละเอียด : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์ประสานงานการตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดให้มีการดำเนินการส่งมอบแบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพื่อเตรียมการก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน โดยใช้พื้นที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นสถานที่ดำเนินการ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบแบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1-16 โดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้มารับมอบหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์ รับแบบรายงานและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อนำไปจัดเตรียมสถานที่ก่อนวันเลือกตั้ง ในการนี้ นายรำลึก อิงเอนุ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยาง นายวัลลภ สุริสาร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยาง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ปฏิบัติตามระเบียบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ เพื่อภารกิจสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ผู้โพส : admin