องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอาชีพเสริม "หลักสูตรแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2564 " ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง
รายละเอียด : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อบต.ห้วยยาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร จัดโครงการฝึกอาชีพเสริม "หลักสูตรแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2564 " ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง บ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต.ปฏบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการถนอมอาหาร แปรรูปหรือดัดแปลงเนื้อหมูให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งภายในโครงการมีผู้สูงอายุเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน
ผู้โพส : admin