องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
visibility ตราสัญลักษณ์
ความหมายตราสัญลักษณ์
ความหมาย “รูปต้นไม้คือ “ ต้นยาง หมายถึง ความคงอยู่ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาภูพานเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ “ลำห้วย “ หมายถึง แหล่งน้ำที่ไหลผ่านสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวท้องถิ่นได้ประโยชน์ และสามารถประกอบการเกษตรจากลำห้วยได้ ซึ่งเรียกชื่อว่าลำห้วยเดียก และจะไหลลงสู่หนองหาร “ดวงอาทิตย์ “ คือสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตราสัญลักษณ์

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
รวมลิงค์