messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุงตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2) ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
มาตรฐานการให้บริการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404
มาตรฐานการให้บริการ(งานพัฒนาชุมชน) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 428
มาตรฐานการให้บริการ(งานจัดเก็บรายได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 427
มาตรฐานการให้บริการ(งานเคหะและชุมชน) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
มาตรฐานการให้บริการ(งานเคหะและชุมชน) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1