องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร